Mieszkam w Dolnośląskiem

Pisownia i odmiana nazw województw bywa kłopotliwa. Zwykle piszemy „mieszkam w województwie dolnośląskim”, ale można też spotkać się z zapisem „mieszkam w Dolnośląskiem”. Okazuje się, że obie wersje są poprawne. Nie napiszemy już jednak „mieszkam w województwie Dolnośląskiem”. Na czym polega różnica?