Mieszkam w Dolnośląskiem

Pisownia i odmiana nazw województw bywa kłopotliwa. Zwykle piszemy „mieszkam w województwie dolnośląskim”, ale można też spotkać się z zapisem „mieszkam w Dolnośląskiem”. Okazuje się, że obie wersje są poprawne. Nie napiszemy już jednak „mieszkam w województwie Dolnośląskiem”. Na czym polega różnica?

Generator tekstów postmodernistycznych

W ostatnich latach internet stał się maszyną hurtowo produkującą żarty obśmiewające zarówno założenia filozofii ponowoczesnej, jak i nadmierne skomplikowanie postmodernistycznych tekstów. Jednym z ciekawszych przypadków internetowego humoru jest The Postmodernism Generator – niezwykle interesujący program, dzięki któremu stworzymy tekst pozbawiony sensu, ale za to przepojony ironią.