20 najbardziej przydatnych phrasal verbs do życia i pracy w Anglii

Mimo że języka angielskiego uczy się teraz od szkoły podstawowej, to jest to jeden z najbardziej skomplikowanych gramatycznie. Codzienne rozmowy Anglików w dużym stopniu opierają się na tak zwanych czasownikach frazowych – phrasal verbs, które obcokrajowcom sprawiają sporo kłopotów… Poznaj 20 najbardziej przydatnych phrasal verbs do życia i pracy w Anglii.

Czym są phrasal verbs?

Phrasal verbs to czasowniki złożone, na które oprócz samego czasownika – najczęściej znanego, prostego, często używanego – składa się przyimek i/lub przysłówek. Takie połączenie nadaje zupełnie innego znaczenia obu częściom orzeczenia, przez co phrasal verbs są tak trudne do opanowania. Dla wielu ich nauka to największa katorga jednak szczególnie docenia się je właśnie w Anglii. Znacznie ułatwiają porozumiewanie się, język staje się płynny, a wypowiedzi zrozumiałe są dla każdego. Czasowniki frazowe zazwyczaj stosuje się w mowie potocznej, a większość z nich ma swój bardziej oficjalny, “literacki” odpowiednik. Wybierając się do pracy do Anglii, znajomość języka na poziomie komunikatywnym może wystarczyć, jednak warto nauczyć się kilku phrasal verbs, które ułatwią rozmowy zarówno z pracodawcą, jak i z lokalnymi mieszkańcami.

Poznaj najpotrzebniejsze phrasal verbs!

Czasowników frazowych w języku angielskim jest bardzo dużo, szczególnie, że do jednego czasownika dodać można różne przyimki lub przysłówki, a każde połączenie to inne znaczenie związku. Poniżej znajdziesz 20 najbardziej przydatnych phrasal verbs do życia i pracy w Anglii:

 • call off – odwołać, np. spotkanie lub wydarzenie,
 • come up with – znaleźć coś, np. rozwiązanie jakiegoś problemu lub wpaść na pomysł,
 • find out – dowiedzieć się,
 • get away with – uniknąć kary, ujść na sucho,
 • get up – wstawać,
 • give up – poddać się, zrezygnować, rzucić, np. palenie lub pracę,
 • go on – kontynuować, mówić dalej, dziać się – what’s going on? co się dzieje?
 • look for – szukać,
 • look up – sprawdzić coś, np. słowo w słowniku,
 • look up to – podziwiać kogoś, naśladować,
 • pick up – odebrać, np. dziecko z przedszkola czy też żonę z pracy,
 • put on – zakładać, np. ubranie,
 • put off – odłożyć (coś na później),
 • rely on – polegać na kimś,
 • run out of – mieć czegoś za mało, skończyć się – we run out of sugar, czyli skończył nam się cukier,
 • stand for – oznaczać, często stosowane przy tłumaczeniu skrótów,
 • take up – przyjąć zaproszenie lub ofertę, np. ofertę pracy, lub zacząć (coś robić, np. trenować nową dyscyplinę),
 • turn up – pojawić się, przyjść gdzieś,
 • turn on/turn off – włączyć/wyłączyć,

Jak widać po przykładowych czasownikach frazowych, do jednego czasownika można dodać różne przyimki i przysłówki, co zmienia znaczenie całego phrasal’a. Praca i życie w Anglii wymaga dobrej znajomości języka, szczególnie biorąc pod uwagę akcenty w różnych regionach, które nierzadko utrudniają zrozumienie wypowiedzi. Więcej przydatnych porad dla osób pracujących w Anglii znajdziesz tutaj: https://www.easysend.pl/blog/nauka-i-rozwoj/

Znajomość phrasal verbs znacznie ułatwia życie w Anglii, więc mimo że ich nauka nie należy do najprostszych, warto zabrać się za nią jak najwcześniej. Nie można zapominać, że im lepszą znajomością języka angielskiego możemy się pochwalić, tym lepsze oferty pracy będą na nas czekać.