Błędy w poważnych publikacjach

Ostatnio, czytając artykuły dotyczące blogów, natknęłam się na dwa poważne błędy:

Technokrati (zamiast Technorati) – M. Czubaj, M. Filiciak,  O la bloga!, „Polityka” 2006,  nr 20 (2554), s. 4.

Uniwersytet w Duke (zamiast Uniwesytet Duke’a) – L. Olszański, Media w internecie, [w:]  Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 33.

Możecie uważać, że się czepiam i przesadzam, ale przecież Polityka to szanowane czasopismo, a powyższa książka jest wydana przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Czy nie na takich tekstach powinniśmy się wzorować?