Kategorie
Błędy fleksyjne o tym i owym

Meczy czy meczów?

Właściwie to nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie. Forma “meczów” jest poprawna i to nie ulega wątpliwości. Problem zaczyna się w momencie zastanowienia się nad wariantem “meczy”, który dość często pojawia się w prasie i w telewizji. Historycznie forma “meczy” jest poprawna. Spółgłoska -cz była kiedyś miękka. Prawidłowo dopełniacz brzmiałby więc “meczi”. -cz uległo jednak stwardnieniu, wiec -i przeszło w -y. Na tej samej zasadzie mówimy dziś “rzeczy”, “wierszy” itp.

Jak widać więc, forma “meczy” powinna znajdować się w słownikach obok “meczów”, jednakże tak nie jest. W niektórych słownikach się pojawia obok,  w niektórych jako forma przestarzała lub potoczna, a czasem nie pojawia się wcale.

Skłaniajmy się więc raczej ku formie “meczów”, aby uniknąć nieporozumień.

 

Kategorie
Błędy fleksyjne częste błędy

Pokoi czy pokojów?

Dziś będzie bardzo krótko, odpowiedź brzmi – obie formy są poprawne.

Możemy zatem mówić, że “szukamy wolnych pokojów” oraz “nigdzie nie było wolnych pokoi”.

Forma “pokoi” nadal utrzymuje się w języku polskim ze względów historycznych, ponieważ -j było kiedyś miękkie. Stąd też odmiany słoń-słoni, gość-gości (a nie słoniów itp.). Doszło jednak do stwardnienia tej głoski i pojawiły się formy z końcówką -ów – typową końcówką twardotematową, np. dom-domów.

Najprawdopodobniej z biegiem czasu odejdzie się od formy “pokoi” i w słownikach pozostanie wyłącznie forma “pokojów”. Na razie możemy jednak mówić i pisać dwojako.

Zajrzyj na odkurzający.pl.

Kategorie
Błędy fleksyjne częste błędy

Juwenalia, Ekonomalia, Awuefalia, Piastonalia

Jako że obecnie trwają w całej Polsce imprezy studenckie, chciałabym zwrócić uwagę na prawidłowe dopełniacze ich nazw:

Juwenaliów, Ekonomaliów, Awuefaliów, Piastonaliów itd.

a nie:

Juwenalii, Ekonomalii, Awuefalii, Piastonalii itd.

Kategorie
Błędy fleksyjne częste błędy

ów czy owy

Postanowiłam popełnić ten wpis na prośbę Pawła. Okazuje się, że te zaimki są często używane niepoprawnie.

“Ów” to zaimek wskazujący, oznaczający bliżej nieokreśloną osobę lub rzecz. Odmienia się przez przypadki i rodzaje. Niepoprawne jest używanie “owy”.

Zatem w rodzaju męskim –  ów, żeńskim – owa, nijakim – owo.

 

Kategorie
Błędy fleksyjne częste błędy

Lód a lody

[singlepic id=22 w=220 h=140 float=left] Z racji pięknego i wyjątkowo mroźnego poranka, postanowiłam dziś napisać o czymś, o czym nie powinno się w takie dni myśleć :). A może lubicie jeść lody w środku zimy? Podobno pomagają na grypę 😉

Dziś parę słów o różnicy między lodem a lodami.

Otóż, lody waniliowe lub owocowe (lub jakiekolwiek inne) mają tylko liczbę mnogą (pluralia tantum) . Kupujemy więc lody, nawet jeśli to jest jedna sztuka.

Często błędnie mówi się “kup mi loda”, a powinno mówić się “kup mi lody”.

Lód to zamrożona woda.

Kategorie
Błędy fleksyjne częste błędy

w Jabłonnie? A może Jabłonnej?

Jak to jest z tą Jabłonną i Starą Miłosną

Jestem w Jabłonnie? A może Jabłonnej?

Kiedyś jedyną poprawną formą była odmiana rzeczownikowa tych nazw miejscowości. Byliśmy więc w Starej Miłośnie lub w Jabłonnie. Jednakże mieszkańcy niechętnie stosowali tę formę, częściej używając niepoprawnej wówczas, ale jednak przyjętej dość powszechnie odmiany przymiotnikowej czyli “w Starej Miłosnej czy w Jabłonnej”. Uzus językowy spowodował złagodzenie kategorycznej zasady dotyczącej odmiany i obecnie “Słownik poprawnej polszczyzny” Doroszewskiego dopuszcza również odmianę przymiotnikową, choć nadal sugeruje odmianę rzeczownikową.