Kategorie
Błędy interpunkcyjne Błędy ortograficzne częste błędy Trudna sprawa

PS

PS czyli skrót od Postscriptum zapisujemy w języku polskim jako PS (mimo łac. P.S.).

————————————–

Zatem nie P.S i Ps albo ps czy p.s

Prawidłowy przykład: Kochana ciociu, (treść wypowiedzi, na przykład listu)

Magda

PS (treść postscriptum).

Kategorie
Błędy interpunkcyjne częste błędy Trudna sprawa

Kiedy przecinek przed a

Pytano mnie, czy przed “a” stawia się przecinek. To nie takie proste. Odpowiedź brzmi: “to zależy” 😀 prawda, że to jedna z ulubionych odpowiedzi? 🙂 Ale do rzeczy.

Przecinek przed a stawiamy wtedy, kiedy rozdzielamy dwa zdania współrzędne, lub podrzędne, na przykład:

Moja siostra jest gwiazdą, a ja wolę żyć w jej cieniu.

Lubię prowadzić blog, a komentowanie go cieszy mnie jeszcze bardziej.

Nie stawiamy przecinka przed a, gdy:

– można je wymienić na i (to chyba wpływ czeszczyzny), na przykład: Zajęcia były nudne a żmudne

–  występuje między frazami porównywalnymi, na przykład: studenci polonistyki a slawistyki w oczach wykładowców

– określa położenie lub wspólną cechę dwóch rzeczy i znajduje się między tymi wyrażeniami, na przykład: Kolor między czerwienią a błękitem

Kategorie
Błędy interpunkcyjne częste błędy Trudna sprawa

Gdzie postawić ten przecinek?

W języku polskim ciągle się to miesza…

,chyba żeby
,dopiero gdy
,mimo że
,mimo iż
,po czym
,po co
,podczas gdy
,zwłaszcza że
,dlatego że
,pomimo że
,podobnie jak
,jako że
,przed którym
,który

te zwroty istnieją w całości, więc przecinek stawiamy przed, nie między.

…, a że
…, a choć
…, a jeśli
…, który jeśli
…, a kiedy
…, a mianowicie
…, że gdy
…, że jeśli
…, i choć
…, a więc

Jeśli mamy obok siebie dwa spójniki, przecinek stawiamy przed pierwszym.

Kategorie
Błędy interpunkcyjne Błędy ortograficzne częste błędy

Skróty, czyli z cyklu: Podstawy z podstawówki

Dziś chciałabym napisać parę słów na temat tego, jak wiele osób popełnia błędy w pisaniu skrótów. Uczymy się tego w czwartej klasie podstawówki i nietrudno zasady te zapamiętać. Są to proste reguły, a mimo to, wiele artykułów blogowych czy forumowych czytanych przeze mnie zawiera te właśnie podstawowe błędy. W ten sposób nawiązuję do poprzedniego postu i myślę o tych samych blogach i forach, co wcześniej.

Niestety większość ludzi nie potrafi przyjąć krytyki dotyczącej poprawy ich błędów, a tłumaczą się tylko DYSwszystkim.

Obowiązujące w polskiej ortografii zasady używania skrótów:

Skróty pisane są:

małymi literami z kropką, jeśli zawierają tylko początkowe litery skracanych wyrazów (np. godz., tel., itd., itp., gosp.-polit.).

małymi literami bez kropki, gdy zawiera ostatnią literę skracanego wyrazu, (np.: dr, mgr, nr, wg, chyba że skrót jest odmieniany).

małymi literami bez kropki skróty, z których utworzono symbole matematyczne (np. sin, e), skróty międzynarodowych jednostek miar, symbole walut, symbole chemiczne, fizyczne i inne (np. symbolem złotówki jest zł, grosza gr), podczas gdy inne waluty pisze się skrótem, a więc z kropką (np. dol., rub. itp.). Te skróty są nieodmienne.

poza utartymi połączeniami (na przykład sp. z o.o., p.n.e., n.e., m.in., d.n., k.o.) wstawia się kropkę jedynie na końcu skracanego wyrażenia np. itp., itd., nt. …).

Trochę inne zasady dotyczą liczby mnogiej skrótów:

skróty jednoliterowe podwaja się kończąc kropką np. spotkałem oo. paulinów (spotkałem ojców paulinów) lub mm. nad- i podgrzebieniowy (mięśnie nad- i podgrzebieniowy) czy pp. Kowalscy (państwo lub panowie i panie) skróty wieloliterowe można podwajać, np. mgr mgr Kowalski, Janiak, Michalewski lub dodawać końcówkę owie, np. mgrowie Kowalski, Janiak, Michalewski.

Dodatkowo, skróty nie podlegają regułom fleksji, z wyjątkiem skrótów pojedynczych wyrazów zawierających w skrócie ostatnią literę wyrazu – wtedy w innej formie fleksyjnej można dodać końcówkę lub postawić kropkę na końcu, np. doktor – dr, doktora – dra lub dr. (obie opcje prawidłowe).