Cukrować

Osoba A do osoby B:

Pocukruj mi herbatę.

ała!

Nie mówmy tak :). W żadnym wypadku nie jest to nawet dopuszczalna forma. To wyraz potoczny.

Poproś kolegę, żeby posłodził Ci herbatę.