Czemu poszedłem, a nie poszłem? poszłam a nie poszedłam?

Pewnie wielu z was zastanawia się nad tym dlaczego używa się formy męskiej – poszedłem, a żeńskiej poszłam.

Już spieszę z wyjaśnieniem.

Wykształcenie się takich form jest uwarunkowane historycznie. Wraz z rozwojem języka polskiego wyrazy poszedłem i poszłam ulegały ewolucji.

Forma poszedł pierwotnie wyglądała tak – *poš?dl? (? – to jer wygłosowy słaby, zgodnie z zasadami zanikł, a jer mocny – ? – w środkowej sylabie przeszedł w pełną samogłoskę e, stąd „poszedł” oraz zbudowane na niej formy 1. i 2. osoby l.p.), Forma żeńska poš?dla po zaniku jeru słabego ? przekształciła się w poszdła, a następnie grupa spółgłoskowa szdł uległa uproszczeniu i powstała forma poszła oraz poszłam, poszłaś.

Więcej na ten temat TUTAJ.

A teraz wyjaśnienie dla tych, którzy nie wiedzą, o czym pisałam 🙂

* Jery były półsamogłoskami. Wyróżniamy jery miękkie ? i jery twarde ?. Oba mogły być zarówno słabe, jak i mocne. Jery słabe znajdowały się w wygłosie np. dom? oraz w zgłosce, która poprzedzała sylabę z pełną samogłoską lub jerem w pozycji mocnej, np. d?va. Jery mocne znajdowały się w sylabach poprzedzających zgłoskę z jerem słabym.

* Jery mocne mogły przejść w samogłoskę e lub pozostawić miękkość.

Więcej na ten temat TUTAJ.