Do siego!

Do siego!

Nie „dosiego” czy „do sie go” 🙂

A „siego” to po prostu dopełniacz dawnego zaimka wskazującego si, sia, sie i oznacza dzisiejsze ten, ta, to 🙂

Życząc, zatem, sobie „do siego roku!”, tak naprawdę życzymy sobie „do tego roku!”.