Jakichś, którychś, czyichś

Ostatnio na pewnym forum były rozmowy na temat pojedynczych jaki, który, czyj. Użytkownicy mieli dylemat jak odmienić je w dopełniaczu liczby mnogiej. Czy będzie to:

Jakiś, któryś, czyiś?

czy

jakichś, którychś, czyichś

Otóż druga forma jest poprawna.

Więc przykład:

To jest j a k i ś kotek. Ale: Nie ma j a k i e g o ś kotka.

To są j a k i e ś kotki. Ale: Nie ma  j a k i ch ś kotków.

(Tak samo można wstawić pozostałe omawiane wyrazy)

Zatem jakichś stosuje się w liczbie mnogiej do bliżej nieokreślonych przedmiotów, osób. Jest więc jakichś odpowiednikiem jakiegoś stosowanego w liczbie pojedynczej.