Kiedy kropka po skrócie wyrazu?

1. Kropkę, po skrócie wyrazu stawiamy wtedy, gdy ostatnia litera skrótu nie jest ostatnią literą wyrazu, gdy końcowa część wyrazu jest pominięta, na przykład:
prof., lek., ul.

2. Analogicznie, kropki nie stawiamy wtedy, gdy ostatnia litera skrótu jest ostatnią literą wyrazu, na przykład:

mgr, dr, mjr

Należy jednak dodać, że jeśli skrót zastępuje wyraz w przypadku z końcówką inną, niż mianownik, trzeba tę kropkę postawić, ponieważ wtedy mamy do czynienia z pierwszą sytuacją. Najbardziej powszechnym przykładem jest doktor, np:

„Nie ma dr. (doktora) Nowaka”, ale „Nie ma dr Zosi”.