Kiedy nie stawiamy przecinka?

Dziś o interpunkcji z innej strony. Poniżej lista sytuacji, w których przecinek nie powinien się znaleźć:)

  1. W przypadku zdań pojedynczych przed wyrażeniami porównawczymi z „jak”, „niż”, „co”, na przykład „była głodna jak wilk”.
  2. W przypadku zdań pojedynczych i współrzędnie złożonych łącznych ze spójnikami, na przykład „była zmęczona i nie chciała już pracować”.
  3. W przypadku zdań pojedynczych i współrzędnie złożonych wyłączających z „ani” i „ni”, na przykład „nie zadzwonili ani nie napisali e-maila”.
  4. W przypadku zdań pojedynczych i współrzędnie złożonych rozłączających z „albo” i „lub”, na przykład „moglibyśmy pójść do kina albo do centrum handlowego”.
  5. W przypadku zestawień ze spójnikiem, na przykład „między młotem a kowadłem”.

I wiele innych… 🙂