Mail a mejl

Jeszcze kilka lat temu „mejla” nie było w żadnych słownikach i uważano ten wyraz za potoczny. Tak też piszą o nim w Poradni Językowej. Wpisy na ten temat są dość odległe, więc niekoniecznie można je uznać za aktualne.

Obecnie uważa się obie formy – e-mail oraz mejl – za poprawne.

Mimo to wciąż jest wiele dyskusji na ten temat. Myślę, że nie ucichną one do momentu, gdy w słownikach nie zaczną się pojawiać obie formy, równoważnie, obok siebie.

I właśnie w tym miejscu chciałabym Was zapytać o Wasze zdanie na ten temat. Mail, mejl, a może imejl?