Mieszkam w Dolnośląskiem

Pisownia i odmiana nazw województw bywa kłopotliwa. Zwykle piszemy „mieszkam w województwie dolnośląskim”, ale można też spotkać się z zapisem „mieszkam w Dolnośląskiem”. Okazuje się, że obie wersje są poprawne. Nie napiszemy już jednak „mieszkam w województwie Dolnośląskiem”. Na czym polega różnica?

Przede wszystkim należy odróżnić województwo od regionu, chociaż ich nazwy brzmią tak samo. Województwo to jednostka administracyjna, natomiast region jest umownie wydzielonym obszarem. O województwach piszemy małą literą, o regionach – wielką. Nie ma zatem czegoś takiego jak „województwo Dolnośląskie”. Jest albo „województwo dolnośląskie”, albo „Dolnośląskie”.

Pewnych trudności przysparza też odmiana. Charakterystyczna końcówka „-iem” w narzędniku i miejscowniku pojawia się tylko w przypadku nazw regionów. Powiemy więc „mieszkam w Dolnośląskiem”, ale nie powiemy „mieszkam w województwie dolnośląskiem”, tylko „mieszkam w województwie dolnośląskim”. Warto pamiętać o tym rozróżnieniu.