Myślnik a dywiz

Dziś chciałabym wytłumaczyć różnicę w pisowni i zastosowaniu myślnika (pauzy) i dywizu (łącznika).

DYWIZ (-)

  1. Stosujemy go w przypadku zestawiania dwóch równorzędnych nazw, na przykład w dwuczłonowych nazwiskach: Maria Nowak-Kowalska, czy zestawieniu kolorów:  różowo-niebieski i nie oddzielamy go spacjami.
  2. Dywizu używa się również w celu przerzucenia części wyrazu do kolejnego wiersza.
  3. Dywiz stosuje się również w przypadku  zapisów liczbowych lub skrótowców (i ich odmiany), na przykład 3-krotny, ZUS-owi.
  4. Dodatkowo, dywiz stawia się przy kodzie pocztowym, numerach telefonu, wzorach chemicznych

Dywiz jest najkrótszym znakiem pisarskim i wynosi od ok. 1/4 do ok. 1/3 firetu

Nie jest to znak interpunkcyjny, ponieważ zalicza się go do znaków wewnątrzwyrazowych lub międzywyrazowych.

——————————–

MYŚLNIK (—)

Używa się go:

1. Głównie w zapisie dialogów, na przykład:

– nie podoba mi się to – warknęła.

2. Przy wtrąceniach, zamiast przecinka, na przykład:

Wczoraj Tomasz – którego nie znoszę – obraził mnie

3. Zamiast domyślnych czasowników jest, są przed zaimkiem to – wprowadzającym orzecznik, np.

Warszawa – to stolica Polski.
Wiedza – to potęga.

(Należy w tym miejscu podkreślić, że postawienie w tego typu przykładach przecinka zamiast myślnika jest rażącym błędem interpunkcyjnym). [Punkt trzeci pochodzi stąd].

4. Przed wyrazami, na które chce się zwrócić uwagę (rzadko praktykowane).

Myślnik, w przeciwieństwie do dywizu, jest znakiem interpunkcyjnym.

—————————-

Warto dodać, żeby uważać podczas pisania dywizu i myślnika w edytorach tekstowych, na przykład w Wordzie. Czasem używa tych znaków zamiennie i niekonsekwentnie.