O pisowni znaków interpunkcyjnych

Postanowiłam o tym napisać, ponieważ zauważyłam, że niektórzy piszący kompletnie nie zwracają uwagi na to, w jakim miejscu postawić znak interpunkcyjny, w jakim spację, a w jakim zakończyć wyraz czy zdanie. To naprawdę banalne i proste:

1. Kończymy wyraz.

2. Stawiamy znak interpunkcyjny.

3. Stawiamy spację.

4. Zaczynamy nowy wyraz, zdanie.

Na przykład: Cześć!_Co robisz?_Pójdziemy na lody?_Chodź._ (gdzie _ odpowiada spacji)

Nie stawiamy spacji przed znakiem interpunkcyjnym. I nie zapominamy o spacji po znaku interpunkcyjnym. Zachowanie tych zasad zapewni nam czytelność tekstu.

Wyjątkiem jest myślnik, spację stawiamy przed i po nim.