Obejrzeć czy oglądnąć?

Oczywiście obejrzeć. Forma oglądnąć to jedynie regionalizm. Nie używajmy jej w polszczyźnie oficjalnej. Bywa zupełnie niezrozumiała dla mieszkańców innych regionów i może być przedmiotem nieporozumień…

Drażni nie tylko filologów.

Zachodzi tu po prostu w aspekcie dokonanym alternacja (oglądać:obejrzeć)