ów czy owy

Postanowiłam popełnić ten wpis na prośbę Pawła. Okazuje się, że te zaimki są często używane niepoprawnie.

„Ów” to zaimek wskazujący, oznaczający bliżej nieokreśloną osobę lub rzecz. Odmienia się przez przypadki i rodzaje. Niepoprawne jest używanie „owy”.

Zatem w rodzaju męskim –  ów, żeńskim – owa, nijakim – owo.