Pisownia jednostek walutowych

Przeglądając strony internetowe, natknęłam się na bardzo powszechny błąd, polegający na pisaniu jednostek walutowych wielkimi literami, szczególnie euro.

Pamiętajcie, jednostki miar, wag, walut i inne piszemy małą literą, są to rzeczowniki pospolite. Dopiero skróty piszemy wielkimi literami. Na przykład:

tysiąc euro – 1000 euro – 1000 EUR

sto złotych – 100 zł – 100 PLN

dziesięć dolarów – 10 USD