podoba mi się / mnie się podoba

Ostatnio rozmawiałam z koleżanką i powiedziała mi, że większość ludzi ma problem z tym czy użyć długiej, czy krótkiej (enklitycznej) formy zaimka osobowego. Otóż jest prosta zasada:

Form enklitycznych (np. mi, ci, go) nie używamy ani na początku, ani końcu zdania, ponieważ tworzą zestrój akcentowy z wyrazem, z którym się łączą.

Formy niemu czy niego natomiast, występują tylko po przyimkach, np.

Na nią patrzę, ale już widzę.

Więc ogólnie można się stosować do przykładów w tych zdaniach:

Podoba mi się ta książka

a nie:
Podoba mnie się ta książka

ale:

Mnie się ta książka podoba