Półtorej czy półtora?

Użytkownicy języka polskiego używają odmian tych liczebników dowolnie. Sprawa jest jednak prosta.

w rodzaju męskim i nijakim – półtora, np. półtora kilograma ziemniaków czy wyglądać ja półtora nieszczęścia

w rodzaju żeńskim – półtorej, np. zjadłam wczoraj półtorej porcji obiadu.