Postępy w pracy magisterskiej

Chciałam dziś napisać parę zdań na temat mojej pracy magisterskiej. Otóż są postępy. Napisałam w zeszłym tygodniu pierwszy rozdział. Niestety, wydaje mi się, że nie mogę go tutaj opublikować (plagiat itp.).

Tytuły podrozdziałów:

I. Internet jako miejsce wywołujące komunikację.
1. Zmiany w komunikacji spowodowane rozwojem technologii,
2. Hipertekst i nowy typ języka,
3. Podejście psychologiczne i socjologiczne do komunikacji w internecie,
4. Internet jako środowisko naturalne dla tworzenia się gatunku blogu.

PS Czy ktoś wie jak można dotrzeć do pierwszego w Polsce doktoratu o blogach?