Predykatywy – można, warto, trzeba, wolno itp.

Ostatnio zauważyłam, że wiele osób popełnia dość istotny błąd, polegający na dodawaniu do predykatywów (przykłady w temacie) różnych form czasownika, najczęściej „jest”. Sprowadza się to do tego, że zdania zaczynają przybierać dziwne postaci, na przykład:

  • Warto jest to zrobić (nagminnie)
  • Nie warto jest tego słuchać
  • Wolno jest tam wejść (sic!)
  • Można jest wpłynąć na to…

Jako że tego typu wyrazy pełnią w zdaniu funkcję czasownika, nie powinno się już do nich tego czasownika odmienionego dodawać. Rzecz jasna można dodawać formy bezokolicznika (a nawet trzeba), na przykład:

  • Należy zauważyć, że…
  • Trzeba wspomnieć…
  • Warto to zrobić.