Sweter, nie swetr

Dziś parę słów na temat swetra.

Wielu ludzi używa niepoprawnej formy swetr, która jest regionalizmem małopolskim.

Nadużywanie tego może wynikać z dwóch powodów:
1. W innych przypadkach owego „e” nie ma: swetra, swetrowi, swetrem… A jest to „e” wstawne (epentetyczne), które w procesie ewolucji (gramatyka historyczna) zostało wprowadzone tylko do mianowników, aby po prostu ułatwić wymowę.
2. Sweter może być uważany za formę gwarową, bo tak to jest na przykład z wyrazem wiater, który w języku literackim występuje jako wiatr.