Kategorie
Błędy ortograficzne częste błędy

Pisownia przymiotników złożonych

Kiedy razem, a kiedy z dywizem? 🙂

Przymiotniki zapisujemy:

a) łącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z dwoma nierównorzędnymi znaczeniowo członami, gdy znaczenie determinuje drugi człon, na przykład: ciemnozielony, południowopolski,

b) z dywizem wtedy, gdy zestawiamy ze sobą równorzędne człony, na przykład: różowo-zielony, społeczno-polityczny, Górniczo-Hutnicza, staro-cerkiewno-słowiański.

Kategorie
Błędy ortograficzne częste błędy

Pisownia złożonych przymiotników

We współczesnym języku oficjalnym bardzo często pojawia się kłopot z zapisem złożonych przymiotników, na przykład dwudziestodwuletni, pięcioipółletni. Należy je odmieniać tak samo, jak na przykład jasnoniebieski, ciemnożółty, zeszłoroczny, ponieważ są to przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo, co oznacza, że główne znaczenie zawarte jest w członie drugim, a pierwszy człon określa bliżej to znaczenie. Zatem zawsze takie przymiotniki zapisujemy razem.