Kategorie
Błędy interpunkcyjne częste błędy trudne słowa

Według – wg – nie wg. czy w/g

Właściwie cała istota wpisu znajduje się już w temacie. W bardzo krótki sposób chciałam napisać o tym, że skrót “według” to “wg”, a nie “wg.” (pisownia skrótów), a już tym bardziej nie “w/g” czy “wdg” – niestety popularne. Naprawdę nie wiem, skąd się biorą te przerażające twory 🙂

Kategorie
Błędy ortograficzne częste błędy

100% ale 30 kg :)

Tytuł wpisu może się Wam wydawać absurdalny, aczkolwiek, po przeczytaniu całego, okaże się jak najbardziej na miejscu. Dziś chciałabym napisać o tym, kiedy oddzielamy spacją jednostkę (miary, wagi, temperatury, zawartości alkoholu i wszelkie inne), a kiedy “przytulamy” ją do określonej cyfry/liczby.

Pewnie wielu z Was miewało problem z prawidłowym zapisem stopni Celsjusza, ilości alkoholu czy nawet ceny. Często pojawia się dylemat, czy stawiać spację. Otóż, ogólna konwencja typograficzna jest taka, że:

  • spacją oddzielamy od liczb/cyfr te skróty, które są zapisane literami (m.in. kg, cm, g, zł, kB, r.), na przykład: 30 kg, 20 cm, 100 g, 100 zł, 256 kB, 1999 r.
  • spacji nie stawiamy między liczbą a symbolem (m.in. °, ?, %, ?), na przykład 90°, 25°C, 21?, 40%, 2?.

Taki zapis stosuje się po to, aby zwiększyć czytelność i estetykę danych tekstów, co wydaje się być zrozumiałe.

Skoro już wspomniałam o stopniach Celsjusza, to dodam jeszcze, że często popełnia się błąd w postaci zapisu  “25°C to 298,15°kelwina” – to błąd, powinno być “25°C to 298,15 kelwina”. Nie ma czegoś takiego, jak stopnie kelwina, są kelwiny 🙂

Kategorie
Błędy interpunkcyjne częste błędy o tym i owym

Kiedy kropka po skrócie wyrazu?

1. Kropkę, po skrócie wyrazu stawiamy wtedy, gdy ostatnia litera skrótu nie jest ostatnią literą wyrazu, gdy końcowa część wyrazu jest pominięta, na przykład:
prof., lek., ul.

2. Analogicznie, kropki nie stawiamy wtedy, gdy ostatnia litera skrótu jest ostatnią literą wyrazu, na przykład:

mgr, dr, mjr

Należy jednak dodać, że jeśli skrót zastępuje wyraz w przypadku z końcówką inną, niż mianownik, trzeba tę kropkę postawić, ponieważ wtedy mamy do czynienia z pierwszą sytuacją. Najbardziej powszechnym przykładem jest doktor, np:

“Nie ma dr. (doktora) Nowaka”, ale “Nie ma dr Zosi”.