w Jabłonnie? A może Jabłonnej?

Jak to jest z tą Jabłonną i Starą Miłosną

Jestem w Jabłonnie? A może Jabłonnej?

Kiedyś jedyną poprawną formą była odmiana rzeczownikowa tych nazw miejscowości. Byliśmy więc w Starej Miłośnie lub w Jabłonnie. Jednakże mieszkańcy niechętnie stosowali tę formę, częściej używając niepoprawnej wówczas, ale jednak przyjętej dość powszechnie odmiany przymiotnikowej czyli „w Starej Miłosnej czy w Jabłonnej”. Uzus językowy spowodował złagodzenie kategorycznej zasady dotyczącej odmiany i obecnie „Słownik poprawnej polszczyzny” Doroszewskiego dopuszcza również odmianę przymiotnikową, choć nadal sugeruje odmianę rzeczownikową.