Zło – odmiana wyrazu

W komentarzu poproszono mnie o odmianę wyrazu zło, oto ona:

liczba pojedyncza:
M. zło

D. zła

C. złu

B. zło

N. złem

Ms. złu

W. zło!

To singulare tantum, czyli występuje tylko w liczbie pojedynczej.

Powszechnie stosuje się błędną odmianę w miejscowniku – o kim? o czym? o źle.